Welkom bij Aducare zorgorganisatie

Aducare biedt passende zorg voor (jong)volwassenen met een psychiatrische problematiek, psychosociale problemen, of een verstandelijke beperking. Veel volwassenen hebben vanwege hun problematiek veelvuldig moeite met totale zelfstandigheid in deze maatschappij en/of leiden een sociaal geïsoleerd leven. Deze doelgroep valt vaak tussen wal en schip binnen hulpverlenersland.

Wie zijn wij

Aducare is ontstaan vanuit Care4kidz (zorgorganisatie voor K&J psychiatrie en/of een verstandelijke beperking). Vanuit Care4kidz zagen we steeds meer dat de (jong)volwassenen een vergeten groep dreigde te worden, met wel degelijk begeleidingsbehoeftes.         Aducare heeft de beschikking over professionele, ervaren en enthousiaste GGZ-medewerkers en een geweldige hoofdlocatie in Schimmert. Aducare zorgt er samen met de cliënt voor, dat er met behulp van professionele enthousiaste hulpverleners weer meer grip en plezier in hun leven komt.

Visie van Aducare

Aducare biedt vakkundige steun waarbij de vraag van cliënten en eventuele andere gezinsleden centraal staat. We doen dat middels een ontspannen doch professionele effectieve werkwijze, passende bij problematiek en krachten van de cliënt. Bejegening van onze cliënten vindt plaats op basis van respect en gelijkwaardigheid en heeft een ongecompliceerd karakter.